Древна Индия

Новини и общество

Подконтинентът на Хиндустан е откъснат от останалата част на светапрактически от всички страни. На север е ограничена до Памир и Хималаите, на юг от океана, на североизток от непроходими блата, тропически гори и планини.

Индия през Средновековието се асимилира от хора,идващ от северозапад, през планински проходи, разположени на територията на съвременния Афганистан. Подконтинентът е географски разделен съвсем ясно на платото Декан (юг) и на Индо-гангетичната равнина (Северна).

Древната Индия е известна с развитите сиземеделие. Особено подходящи за този вид дейност са долините на Ганг и Индус. Трябва да се каже, че връзката между речните басейни и Диана е много трудна. Пунджаб обаче е относително постоянна порта, през която непознати проникват в долината. Климатът на субконтинента позволява да събирате две сравнително богати култури за годината. Въпреки това, на територията се появяват чести урагани, наводнения, суши. Тези катаклизми осъждат населението на глад.

Древната Индия е обитавана от племенаАвстралийд състезание. Тези народи живеели по-рано на територията от Индокитай до южната част на Иран. Европейците също живееха на субконтинента. Те, смесващи се с аборигените, ги приравняват в етнокултурния план.

Приблизително през VII-V в. Пр. Хр. д.древната Индия на северозапад е била завладяна от племената на дравиди. Езиците на тези националности са включени в ностатичното макроикономическо семейство (заедно с индоевропейски и други езици). До второто хилядолетие пр. Хр. д. Древната Индия е населена от индоевропейци - индианци. Тези националности от 1 век пр.н.е. д. стана основното население на северните територии. Хората, говорещи на дравидийците, се преместват на юг под натиска на арийците и в резултат на независимото преселване, като приемат по-голямата част от аборигените.

От VII в. Пр. Хр. д.В долините на реките Сарасвати и Индус започна развитието на производствената икономика. До III век дравидите са създали първата цивилизация в тези територии. В науката започна да се нарича Харапскид или Индуская. Цивилизацията беше представена от градски селища, обградени от стени, облицовани с печени тухли. Най-големият от тях е в Моенджо-Даро и Харапа (модерни имена).

Всички градове, независимо от техния размер,се отличаваха с редовно оформление от две части: на изкуствената височина стоеше крепост, отделена от останалата част от селището от специална стена. Такъв план показва достатъчно високо ниво на социално развитие и преход към ранна форма на държавност. В селищата имаше правоъгълно разделение на квартали, които бяха много претъпкани. Така например в Мохехо-Даро живееха около няколко десетки хиляди хора. Кварталите се различават (за това време) с много високо ниво на подобрение - най-съвършените системи за канализация и водоснабдяване.

Дравидите също са извършили монументално строителство. По-специално, те построиха огромни резервоари, предназначени за паркиране на кораби и оборудвани с ключалки.

Населението използва сричко писане.Бронзовата металургия е добре развита на територията на древна Индия. Археолозите са открили голям брой различни печати. Това показва по-ранното развитие на отношенията с частната собственост. От особено значение за формирането на индийската цивилизация е външната търговия, сушата и морето.

Религията на древна Индия, система на ценности,манталитетът кристализира към средата на 1 век пр. Хр. д. Цивилизацията съчетава корпоративно-колективистични и индивидуално-хедонистични принципи. С други думи, значението на човешкото съществуване беше представено в неговото щастие и независимост на индивида, което на свой ред не можеше да се постигне извън обществото.